top of page
Search

תמיד תוכלי להחליט לרקוד


תמיד תוכלי להחליט לרקוד.

גם כשאת עייפה כל כך או כשנמאס לך

ואף אחד לא מבין...

בפעם הבאה כשהתינוקת לא נרדמת, שימי מוזיקה שאת אוהבת ותרגישי איך הגוף נרגע הנשימה חוזרת והיא מרפה בזרועותייך.

תמיד תוכלי להחליט לרקוד. כי לא משנה מה יקרה בחוץ, יש לך אותך ואת יפה כל כך יוצרת יש מאין.

כה קטנה, רק בת חודש וטיפטיפה

וכבר מזכירה לי שיעורים נשכחים של החיים. תמיד אפשר להחליט פשוט לרקוד.

7 views0 comments
bottom of page