Search

את וכוחות החיים של הילד בשלוש השנים הראשונות


כוחות החיים של הילד בשלוש השנים הראשונות ניזונים מהאמא במובן הכי בסיסי של המילה.

לכן העייפות. הגוף שלך מגדל באמצעותו עוד אדם גם אחרי הלידה.

הילד שלך גדל דרכך, לומד על העולם דרכך, מתפתח באמצעותך.

לתת כל כך הרבה למישהו אחר, מצריך התאמה של כוחות החיים שלך, כמו בהיריון כך אחרי הלידה.


שלוש השנים הראשונות הן שנים של היפרדות הדרגתית בהן התינוק, שהופך לפעוט, מתעצב מתוך זהות טוטאלית בינו ובין העולם, ברמה הנפשית, רוחנית ופיזית.

כשתינוק נכנס בגיל חצי שנה לגן, גיל שלוש מרגיש כמו עצמאות וותק במערכת ואנחנו בלי לשים לב מצפים ממנו להסתדר. נכנסות לשיח מילים כמו ילד בוגר, מניפולציה, שחרור, שלא יתרגל. אכן בגיל שלוש הילד כבר עצמאי יחסית ושולט בהרבה מיומנויות פיזיות, אבל מבחינה התפתחותית-רגשית, הוא עדיין זקוק לנו ולזמן איתנו וגם אם הוא בגן, אלו שנים בהן הוא סופג מהסביבה ומאיתנו, בית הגידול שלו, פנימה לתוכו חוויות, ריחות, קולות, מראות, שיהיו בעתיד חלק ממנו,


כך הוא ונה את הגוף הפיזי והרגשי שלו.


אני נפגשת עם נשים לפני לידה ואחד הפחדים הגדולים ביותר שלהן הוא ההתמסרות הטוטאלית. בהקשר של הנקה וגם בהקשרים אחרים.

השינוי בין החיים העצמאיים לבין אחריות על ילד שתלוי כולו בך הוא עצום.